De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Sfeerbeeld Bokrijk - Limburg hier groeien ideeën

Wachter (Provinciaal Domein Bokrijk)

Uiterlijke kandidatuurstelling: 2021-04-19

Over ons

Met meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar is Bokrijk het meest bezochte park van Limburg met een belangrijke uitstraling ook voor de rest van Vlaanderen en ver daarbuiten. Het is een bijzondere plek van monumentaal erfgoed, ongerept natuurgroen, cultuur en ontspanning die gekoesterd wordt door vorige en huidige generaties. 

De afgelopen jaren werd het aanbod en de werking geactualiseerd. Denk maar aan “Fietsen door het Water”, het tentoonstellingsparcours “De Wereld van Bruegel”, Bokrijk brandmerkt-projecten rond vakmanschap, evenementen zoals de “Bokrijk Run” of “Zomeravonden”, maar ook aan de duurzame restauratie van 120 geklasseerde monumenten. Het is een plaats om te ontmoeten, te ontdekken en te onthaasten, met respect voor authenticiteit en puurheid, en geïnspireerd door innovatie en hedendaagse relevantie.  

Het provinciebestuur wil Bokrijk uitbouwen als een trendsetter, een te koesteren plek in Genk, Limburg, Vlaanderen en de wereld.  Nieuwe inhoudelijke projecten en uitdagingen staan klaar om de actualisering en de maatschappelijke relevantie van het park verder uit te rollen.   

Om het interne onthaal- en veiligheidsbeleid te optimaliseren, doet het Provinciaal Domein Bokrijk Beroep op een team van 9 domeinwachters/bijzondere veldwachters.

Over de functie 

Samen met je collega-wachters, de hoofdwachter en de parkbeheerder sta je in voor de realisatie van een optimaal onthaal- en veiligheidsbeleid op het Provinciaal Domein Bokrijk. 

 • Je voert dagelijks controlerondes uit op het Provinciaal Domein Bokrijk. Tijdens deze controles houd je toezicht op de inbreuken tegen het politiereglement, het bosdecreet, de wet natuurbehoud, de jachtwetgeving, … en zorg je voor het naleven van interne reglementen (mobiliteitsnota, speeltuin-, museum- en visserijreglement) en procedures (bij brand, storm, …).
 • Je monitort de site “Fietsen door het Water” en, in functie van het seizoen, de aanwezigheid van blauwalg, watercrassula, eikenprocessierups, … 
 • Je houdt toezicht op de verkeersveiligheid in het domein en toegangswegen. Je stroomlijnt het verkeer bij evenementen en drukte.
 • Je ondersteunt de parkeerwachters. Verder heb je oog voor de bewegwijzering, de signalisatie, de aanwijsborden, … 
 • Je lost praktische problemen van bezoekers en personeel op (o.a. registratie verloren voorwerpen, ondersteuning bij schoolreizen, evenementen, …) en denkt proactief na over de veiligheid.
 • Je reikt tips aan in het kader van het opstellen van risicoanalyses.
 • Je neemt actief deel aan de telefoonpermanentie in het infocentrum.
 • Je biedt eerste hulp bij ongevallen en bent eerste aanspreekpunt voor de hulpverleningsdiensten.

Je profiel 

Formele deelnemingsvoorwaarde 

 • Je beschikt over een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs. 
 • Je bent Belg. 
 • Je hebt een erkenning als bijzondere veldwachter (koninklijk besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters). Heb je de erkenning nog niet, dan moet je deze zo snel mogelijk na de indiensttreding behalen en uiterlijk binnen een termijn van één jaar. De termijn begint te lopen bij de start van de basisopleiding bijzondere veldwachter, aangeboden door de politiescholen PLOT, PIVO of Vesta.    

Competenties

 • In verschillende situaties maak en handhaaf je een geloofwaardige eerste indruk.
 • Je handelt met aandacht voor de doelstellingen en de belangen van het Provinciaal Domein Bokrijk.
 • Je gaat adequaat om met door anderen geuite gedachten, gevoelens, behoeften en verwachtingen en biedt de klant de beste oplossing bij vragen en problemen die minder voor de hand liggen.
 • Je gaat op zoek naar mogelijkheden ter verbetering en past de aanpak en/of je gedrag aan als een concrete situatie dit vereist.
 • Je levert correct werk af met oog voor detail en brengt structuur aan in je eigen takkenpakket. 
 • Je stimuleert de samenwerking binnen het team domeinwachters en zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de verwachte normen voor gedrag en spreekt anderen bij het niet naleven van de normen hierop aan.  

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties. 

Algemene toelatingsvoorwaarden

Op de datum van je aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden. 

 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten. 
 • Je bent medisch geschikt voor deze functie. 
 • Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid of fysieke beperking.   

Ons aanbod 

 • Contractuele voltijdse aanstelling  
 • Brutomaandloon: minimum 2.018,10 euro (0 jaar anciënniteit) en maximum 3.598,07 euro (27 jaar anciënniteit) 
 • Maaltijdcheques (7,50 euro) 
 • 35 vakantiedagen 
 • Gratis hospitalisatieverzekering (voordelig aansluitingstarief voor gezinsleden)
 • Multidisciplinaire werkomgeving
 • Mogelijkheden om jezelf te ontplooien
 • Aantrekkelijke pensioenregeling
 • ... 

Hoe solliciteren? 

Stuur uiterlijk 19 april 2021 je sollicitatiebrief, een uitgebreid cv, een kopie van je diploma en een kopie van je identiteitskaart naar de provincie Limburg: 

 • per e-mail: vacatures@limburg.be 
 • per post: Directie HRM, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt 

Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. 

Selectieprocedure 

 • Deel 1: (bij meer dan 50 kandidaten) een meerkeuzeproef waarin gepeild wordt naar de kennisgerelateerde competenties, het specifieke gedrag zoals observeren en het inschatten van verwacht gedrag tijdens bepaalde situaties. De kandidaten die meer dan 50 % behalen en waarvan de scores tot de 30 beste behoren, stromen door naar de praktische proef. 
 • Deel 2: een schriftelijke-praktische proef waarin de geslaagde kandidaten van deel 1 geconfronteerd worden met vier relevante gedragssituaties waarin zij moeten reageren zoals ze in de functie zouden optreden. 
 • Deel 3: een gesprek waarin de geslaagde kandidaten uit deel 2 beoordeeld worden op vlak van motivatie, inzicht en aanpak van relevante situaties.  

Om te slagen moeten de kandidaten: 

 • 50 % halen op de meerkeuzeproef (en behoren tot de 30 best scorende kandidaten, bij meer dan 50 kandidaten) 
 • 50 % behalen op de schriftelijke-praktische proef  
 • 50 % behalen op de mondelinge proef 
 • in totaliteit minstens 60 % behalen. 

Wervingsreserve 

Voor deze functie leggen we een wervingsreserve aan die bestaat uit een lijst van geslaagden met een rangschikking. De hoogst gerangschikte kandidaat krijgt als eerste de kans om in te gaan op concrete vacatures die worden aangeboden. 

Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en gaat in op de datum van het eindrapport van de selectie. Het provinciebestuur Limburg kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als wachter Provinciaal Domein Bokrijk. De wervingsreserve kan verlengd worden met periodes van één jaar, voor zover de maximale geldigheidsduur de termijn van vier jaar niet overschrijdt. 

Meer info 

Voor meer informatie over de functie-inhoud kun je terecht bij Lies Haesebrouck, lies.haesebrouck@limburg.be

Voor informatie over de selectieprocedure en de deelnemingsvoorwaarden, kun je terecht bij Rebecca Huysmans, vacatures@limburg.be, 011 23 78 37, 0471 39 43 07.  Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden kun je hier nalezen

Feedback 

We verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 30 juni 2021. Na de kennisgeving van je resultaat kun je via griffie@limburg.be feedback vragen. Vermeld duidelijk aan welke selectieprocedure je deelnam.