De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Sfeerbeeld Bokrijk - Limburg hier groeien ideeën

Hoofdwachter (Provinciaal Domein Bokrijk)

Uiterlijke kandidatuurstelling: 2021-04-19

Over ons

Met meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar is Bokrijk het meest bezochte park van Limburg met een belangrijke uitstraling ook voor de rest van Vlaanderen en ver daarbuiten. Het is een bijzondere plek van monumentaal erfgoed, ongerept natuurgroen, cultuur en ontspanning die gekoesterd wordt door vorige en huidige generaties.  

De afgelopen jaren werd het aanbod en de werking geactualiseerd. Denk maar aan “Fietsen door het Water”, het tentoonstellingsparcours “De Wereld van Bruegel”, Bokrijk brandmerkt-projecten rond vakmanschap, evenementen zoals de “Bokrijk Run” of “Zomeravonden”, maar ook aan de duurzame restauratie van alle 120 geklasseerde monumenten. Het is een plaats om te ontmoeten, te ontdekken en te onthaasten, met respect voor authenticiteit en puurheid en geïnspireerd door innovatie en hedendaagse relevantie.  

Het provinciebestuur wil Bokrijk uitbouwen als een trendsetter, een te koesteren plek in Genk, Limburg, Vlaanderen en de wereld.  Nieuwe inhoudelijke projecten en uitdagingen staan klaar om de actualisering en de maatschappelijke relevantie van het park verder uit te rollen.  

Om het interne onthaal- en veiligheidsbeleid te optimaliseren, doet het Provinciaal Domein Bokrijk beroep op een team van 8 domeinwachters/bijzondere veldwachters, onder leiding van een hoofdwachter.

Over de functie

 • Als hoofdwachter coördineer je proactief de veiligheids- en onthaalopdrachten van de domeinwachters.
 • Je stuurt de domeinwachters aan en begeleidt hen in de uitvoering van algemene en specifieke taken (bosbeheer, waterbeheer, brandpreventie, stormprotocol, EHBO, evacuaties, …).
 • Je bent verantwoordelijk voor de interne organisatie (opstellen en opvolgen dienstregeling, briefings, verslaggeving dagelijkse feiten, aanleveren van de nodige info voor de opmaak van het jaarverslag, beheer beschikbare middelen, …) en een gedegen rapportage (meldingen, interventies, jaarverslag, …).
 • Je neemt actief deel aan het overleg met de directie en de leidinggevenden voor het optimaliseren van het onthaal- en veiligheidsbeleid.
 • Je formuleert voorstellen om het klantvriendelijke onthaal te optimaliseren, je evalueert op regelmatige basis de interne organisatie en stuurt bij waar nodig.
 • Je bent het aanspreekpunt veiligheid voor de directie en leidinggevenden bij evenementen, noodsituaties, …
 • Je voert bij evenementen veiligheidsinspecties op het terrein uit, stelt evaluaties van evenementen, bedrijfsfeesten en geplande activiteiten op en neemt deel aan coördinatievergaderingen met verantwoordelijke doelgroepen.
 • Je overlegt met politie, brandweer en Rode Kruis en plant interne ontruimingen en controles van bestaande brand- en inbraakdetecties.

Je profiel

Formele deelnemingsvoorwaarde

 • Je beschikt over een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs. 
 • Je beschikt over 3 jaar relevante beroepservaring.
 • Je bent Belg. 
 • Je hebt een erkenning als bijzondere veldwachter (koninklijk besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters). Heb je de erkenning nog niet, dan moet je deze zo snel mogelijk na de indiensttreding behalen en uiterlijk binnen een termijn van één jaar. De termijn begint te lopen bij de start van de basisopleiding bijzondere veldwachter, aangeboden door de politiescholen PLOT, PIVO of Vesta. 

Competenties

 • Je weet in situaties van grotere zichtbaarheid een geloofwaardige indruk na te laten op basis van het eigen optreden.
 • Je handelt integer in een veelheid van situaties en past de administratieve richtlijnen, wettelijke beschikkingen en reglementeringen consequent toe.
 • Je neemt standpunten in, met inzicht in de gevolgen.
 • Je onderneemt structurele acties om de dienstverlening van de organisatie ten aanzien van de klant te optimaliseren, je stimuleert de samenwerking binnen de eigen dienst en werkt actief mee aan het verbeteren van de werking van de dienst.
 • Je coördineert acties, tijd en middelen en plaatst operationele taken en problemen in een ruimere context.
 • Je geeft richting op het niveau van taken en de uitvoering daarvan, coacht en geeft advies.

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

Algemene toelatingsvoorwaarden

Op de datum van je aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent medisch geschikt voor deze functie.
 • Je bent geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid of fysieke beperking.

Ons aanbod

 • Statutaire voltijdse aanstelling
 • Brutomaandloon: minimum 2.717,41 euro (0 jaar anciënniteit) en maximum 4.250,94 euro (27 jaar anciënniteit)
 • Maaltijdcheques (7,50 euro) 
 • 35 vakantiedagen 
 • Gratis hospitalisatieverzekering (voordelig aansluitingstarief voor gezinsleden) 
 • Multidisciplinaire werkomgeving 
 • Mogelijkheden om jezelf te ontplooien 
 • Aantrekkelijke pensioenregeling 
 • ... 

Hoe solliciteren?

Stuur uiterlijk 19 april 2021 je sollicitatiebrief, een uitgebreid cv, een kopie van je diploma en een kopie van je identiteitskaart naar de provincie Limburg: 

 • per e-mail: vacatures@limburg.be 
 • per post: Directie HRM, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt 

Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.  

Selectieprocedure

 • Deel 1: (bij meer dan 50 kandidaten) een meerkeuzeproef waarin gepeild wordt naar de kennisgerelateerde competenties, het specifieke gedrag zoals observeren en het inschatten van verwacht gedrag tijdens bepaalde situaties. De kandidaten die meer dan 50 % behalen en waarvan de scores tot de 30 beste behoren, stromen door naar de praktische proef.
 • Deel 2: een schriftelijke-praktische proef waarin de geslaagde kandidaten uit deel 1 geconfronteerd worden met vier relevante gedragssituaties waarin zij moeten reageren zoals zij in de functie zouden optreden.
 • Deel 3: een gesprek waarin de geslaagde kandidaten uit deel 2 beoordeeld worden op vlak van motivatie, inzicht, aanpak van relevante situaties (maximaal 8 kandidaten stromen door naar het assessment).
 • Deel 4: een assessment operationeel leidinggevende uitgevoerd door een extern bureau (adviserend)
 • Deliberatiemoment

Om te slagen moeten de kandidaten:

 • 50 % behalen op de meerkeuzeproef (en behoren tot de 30 best scorende kandidaten, bij meer dan 50 kandidaten)
 • 50 % behalen op de schriftelijke-praktische proef
 • 50 % behalen op de mondelinge proef (met als onderdeel het assessment)
 • in totaliteit minstens 60 % behalen.

Meer info

Voor meer informatie over de functie-inhoud kun je terecht bij Lies Haesebrouck, lies.haesebrouck@limburg.be.

Voor informatie over de selectieprocedure en de deelnemingsvoorwaarden, kun je terecht bij Rebecca Huysmans, vacatures@limburg.be, 011 23 78 37, 0471 39 43 07.  Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden kun je hier nalezen

Feedback

We verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 30 juni 2021. Na de kennisgeving van je resultaat kun je via griffie@limburg.be feedback vragen. Vermeld duidelijk aan welke selectieprocedure je deelnam.